Krauterhause Sanct Bernhard - Kuća biljaka „Sankt Berenhard“

DODACI ISHRANI

Krauterhause Sanct Bernhard – Kuća biljaka „Sankt Berenhard“

 

Više od 100 godina Sanct Bernhard-ovo znači više od 100 godina iskustva sa svim što

je povezano s prirodom i zdravljem.

Moto kompanije-„Samo najbolje za Vaše zdravlje“ (Only the best for your health).

Stvaranje  kompanije  –  1903  godine  je  registrovana  marka  Sanct  Bernhard.  U  gradu

Diseldorfu  prodavani  su  čajevi  od  biljaka,  koje  su  brali  po  brežuljcima  planine  Sanct

Bernhard u švajcarskim Alpima.

Sanct Bernard - najbolje iz prirode

Istorijat i zanimljivi detalji-Planina Sanct Bernhard je rodno mesto svetski čuvene rase

pasa  sanbernar.

Prvom  polovinom  20-og  veka  biljke  su  pakovane  i  prodavane  u

Diseldorfu,  a  tokom  1960  godine  porodica  Šulc  iz  grada  Bad  Dizenbah  preuzima

upravljanje  kompanijom  i  do  danas  fabrika  za  prizvodnju  proizvoda  je  stacionirana  u

lepom gradu, poznatom po svojim mineralnim banjama.

Proizvodne linije- proizvodi, koji se proizvode od Sanct Bernhard je više od 700 i u vezi

su  sa  blagostanjem  ljudi:  biološki  aktivni  dodaci  za  zdravlje,  prehrambeni  začini,

kozmetika za lepotu i kućni proizvodi. Otkrićete ih u svim kolekcijama našeg kataloga.

Misija serije Sanct Bernhard:

–  prirodni proizvodi Sanct Bernharda pružaju mogućnost svakom čoveku da bude

srećan da ima dobro zdravlje, da ima lep spoljni izgled i da vodi aktivan život

–  da postigne BLAGOSTANJE.

Principi kod proizvodnje proizvoda Sanct Bernhard:

–  prirodni sastojci od sertifikovanih farmi ili nalazišta

–  kontrola kvaliteta ulaza i izlaza proizvodne linije

–  moderne tehnologije

–  dokazani recepti

–  sinergija komponenata

–  pridržavanje svim međunarodnim i evropskim standardima proizvodnje.

 

„Zdravlje u odgovarajućoj ambalaži“:

atraktivni dizajn ambalaže

specijalna tehnologija izrade ambalaže

PRVI  PUT  U  SVETU

 

Sertifikati  –  Sertifikat  MDC-a,  medical  device  sertification  GmbH-potvrđuje,  da  se

sprovodi  neprekidna  kontrola  kvaliteta  proizvodnje,  da  bi  mogla  svaka  nova  linija

proizvoda da odgovara visokim standardima.

Sertifikat  BCS  OKO-GARANTIE  GMBH-garantuje,  da  se  sve  komponente  proizvoda

podležu  strogoj  kontroli  od  nezavisne  organizacije  eko  inspekcije-BCS  OKO-

GARANTIE GMBH.

Ocena  od  strane  OKO-TEST.  Ovo  je  nemačka  asocijacija  potrošača,  koja  daje  ocenu

proizvoda u svim sferama proizvodnje i veoma je uticajna.